bølge

HANDELS­BETINGELSER
(KØBER)

bølge

INTRODUKTION

Raahandel.dk er en online markedsplads, der formidler køb og salg af føde- og drikkevarer gennem annoncering på hjemmesiden (benævnes herefter som Råhandel) mellem producenter og andre virksomheder, som forarbejder eller sælger fødevarer. Kun producenterne selv kan sætte varer til salg på Råhandel. Ved brug af Råhandel accepterer kunden disse købs- og leveringsbetingelser.

Ved køb gennem Råhandel modtager producenten hele beløbet som producenten sætter varen til salg for. Råhandel lægger et gebyr på varen, som betales af køberen.

Råhandel stilles til rådighed af Råhandel ApS, CVR-nr. 37405906, Sønderlundsvej 18 4000 Roskilde, Danmark.

ANVENDELSE AF RÅHANDEL

Råhandel er en online markedsplads for køb og salg af føde- og drikkevarer. Disse handelsbetingelser er gældende for al handel på markedspladsen på Råhandel uden medlemskab.

BESTILLING OG ORDREBEKRÆFTELSE

Der er ved bestilling af varer et maksimumkøb på 20.000 DKK ekskl. moms medmindre andet er aftalt. Hver levering pålægges et markedsgebyr, som inkluderes i maksimumkøbet.

Når der er gennemført en bestilling, vil en bestillingsbekræftelse blive fremsendt til den registrerede e-mailadresse.

BETALING OG GEBYR

Ved handel på Råhandel sker betaling via Leverandørservice. Betalingen for varerne sker løbende.

Ved manglende betaling vil kundens bruger blive suspenderet. Endnu ikke leverede ordrer kan helt eller delvist ændres og annulleres, såfremt der sås tvivl om, hvorvidt kunden betaler.

PRISER

Alle priser på markedspladsen er i DKK ekskl. moms og ekskl. markedsgebyr.

Ved vægtvarer er kiloprisen et skøn.

LEVERING

Det er kundens ansvar, at bestillingen kan modtages på den aftalte adresse. Er det ikke muligt at overdrage bestillingen personligt, vil bestillingen blive stillet ved leveringsadressen. Ansvaret for varen overgår herefter til kunden.

Har kunden udleveret en nøgle og bortkommer nøglen, så hæfter Råhandel ApS alene for værdien af nøglen og ikke for omstilling af låse.

Ved forsinkelser ved levering vil Råhandel ApS bestræbe sig på at holde kunden orienteret om forsinkelsen, og den forventede varighed heraf.

AFBESTILLING

Alle bestillinger er endelige, og det er ikke muligt at annullere en bestilling.

REKLAMATION OG ERSTATNINGSVARER

Kunden er forpligtet til at kontrollere varer og emballage ved levering.

Såfremt kunden mod forventning modtager en vare, der ikke lever op til det aftalte på grund af fejl eller mangler, så vil det være muligt at reklamere over denne vare.

Reklamationsretten for grøntsager og andre letfordærvelige varer forsvinder 12 timer efter levering og for tørvarer efter 8 dage efter levering.

Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Ved reklamation senere vil reklamationsretten være fortabt.

Producenten fastsætter, hvilken reklamationsgruppe en udbudt vare hører under. Det vil i varebeskrivelsen fremgå, hvilken reklamationsgruppe den pågældende vare hører under.

Der er følgende reklamationsgrupper:

  1. Erstatningsvare samme dag (hvis anmeldt på leveringsdagen)
  2. Erstatningsvare følgende leveringsdag
  3. Betaling retur

Ved mulighed for erstatningsvare vil en lignende vare fra samme eller en anden producent da blive tilbudt.

Såfremt det kun er en del af det leverede, som er fejlbehæftet, gælder det ovenfor anførte for den del, som er fejlbehæftet.

Kunden kan alene anvende den misligholdelsesbeføjelse, som er knyttet til varen ved bestilling. Kunden kan ikke anvende andre misligholdelsesbeføjelser.

Det er kundens pligt i reklamationssager at reklamere rettidigt og fremsende nødvendig dokumentation for mangler.

TILBAGETRÆKNING / TILBAGEKALDELSE

Såfremt en producent eller fødevaremyndighed finder at en vare bør tilbagekaldes grundet fejl eller andre problemer med fødevaresikkerheden, vil Råhandel give meddelelse til kunden pr. email og efter omstændighederne også via telefon, jf. gældende lovgivning.

Kunden er forpligtet til at følge Råhandels skriftlige instrukser med henblik på, at kunden træffer foranstaltninger til håndtering af de tilbagekaldte varer.

Såfremt fødevaremyndighederne påbyder kunden at tilbagetrække varer solgt gennem Råhandel, skal kunden straks informere Råhandel herom via telefonisk henvendelse til 92 45 01 05 og til kontakt@raahandel.dk .

Råhandel krediterer kunden for tilbagekaldte vares kostpris inden for 30 dage.

RÅHANDEL APS’ ANSVAR

Råhandel ApS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, skrivefejl, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure.

Der tages ved levering forbehold for uforudsete forhindringer, herunder trafik- og vejrforhold og force majeure der gør, at leveringen bliver forsinket.

Råhandel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle fejl på Råhandel.

Råhandel kontrollerer, at producenterne er registrerede hos Fødevare- og/eller Landbrugsstyrelsen, samt at de er økologiregistrerede, hvis de markerer dette. Det er alene producentens ansvar, at varerne overholder dansk fødevarelovgivning herunder men ikke begrænset til produktion, forarbejdning, registrering og næringsdeklarationer. Råhandel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig, såfremt producenten ikke overholder lovgivningen.

Råhandel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlige for brugeres uautoriserede eller ulovlige brug af Råhandel.

Råhandel ApS hæfter aldrig for direkte eller indirekte omsætningstab hos kunden.

Råhandels råd og service er kun vejledende og og Råhandel påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng.

Råhandel ApS’ erstatningsansvar er begrænset til værdien af den enkelte leverance.

KONTRAKTER

Alle kontrakter og aftaler anvendt ved brug af Råhandel er reguleret efter dansk lovgivning.

RETTIGHEDER TIL INDHOLD

Ved anvendelse af Råhandel indvilliger kunden i ikke at kopiere eller misbruge Råhandel ApS’ varemærker, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder.

Råhandel forbeholder sig retten til at nævne kunden og kundens handler som reference og til markedsføringsformål, såfremt kunden ikke anmoder om undtagelse fra dette.

ÆNDRINGER OG RETTELSER AF VILKÅR FOR BRUGEN AF RÅHANDEL

Råhandel ApS kan opdatere disse vilkår til enhver tid, således at opdateringen træder i kraft næste gang, kunden gør brug af Råhandel.

INDSAMLING, OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA

Ved oprettelse af en brugerprofil på Råhandel skal brugeren oplyse navn, adresse, e-mail, telefonnummer, reg. nr, kontonummer og CVR-nr. Oplysningerne er nødvendige for at kunne trække penge gennem Leverandørservice. Alle registrerede oplysninger behandles fortroligt og i henhold til persondataloven.

Råhandel indsamler aldrig selv personfølsomme oplysninger, uden at brugeren selv har givet Råhandel oplysningerne.

Oplysningerne bruges kun til at gennemføre og forbedre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Ved godkendelse af disse handelsbetingelser giver brugeren Råhandel ret til at sende generelle informationer vedrørende Råhandels virke, som for eksempel ændring af handelsbetingelserne. Brugeren kan til enhver tid afmelde disse mails, men er da selv ansvarlig for at holde sig opdateret.

Vores logistikunderleverandører får adgang til personfølsomme oplysninger, som er nødvendige for at udføre deres service.

Vi benytter en række andre tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Råhandel sælger ikke brugernes oplysninger til tredjepart.

BESKYTTELSE AF PERSONDATA

Ifølge lovgivningen skal persondata opbevares sikkert og fortroligt. Råhandel ApS gemmer persondata på computere med begrænset adgang og som er placeret i kontrollerede faciliteter. Persondata slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den dataansvarlige hos Råhandel ApS: Direktøren for Råhandel ApS.

Der kan forekomme løbende ændringer til Råhandel ApS’ behandling af persondata. Råhandel ApS forbeholder sig derfor ret til løbende at ændre disse retningslinjer.

KONTAKT VEDRØRENDE PERSONDATA

Som registreret hos Råhandel har kunden ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke data der er registreret om kunden. Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til kontakt@raahandel.dk .

Kontakt


kontakt@raahandel.dk

+45 92 45 01 05
Man-Fre 09:00 - 17:00

Råhandels kontor
Ravnsborggade 8B, 3. sal
2200 København N

Råhandel ApS
CVR: 37405906

Ind­leverings­stederCopyright © 2021 Råhandel